Pozvánka na diskusní fórum

02.05.2017 15:53

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolte, abych Vás jménem našeho předsednictva srdečně pozval na neformální diskusní fórum pro členy OS ČLK v Klatovech, konanou

ve čtvrtek 25. května 2017 od 17:00 v hotelu Rozvoj

 

Proč se sejít, či možná se pravidelně scházet i v budoucnu.

Jako poskytovatelé zdravotní péče jsme nehomogenní skupina s různým problémy a odlišným způsobem úhrady. Všichni jsme pod narůstajícím tlakem většího objemu práce. Každý segment a každý jednotlivec přitom řeší své specifické problémy.  Poskytovatelé z jiných složek často nerozumí problematice ostatních a zbytečně pak vzniká napětí nebo nedorozumění, vytrácí se někdy kolegiální spolupráce.

Rádi bychom Vás proto pozvali k neformálnímu setkání. Jeho smyslem je umožnit každému účastníkovi, pokud bude chtít, aby v krátkém a neformálním vystoupení představil sebe a řekl, s jakými problémy se setkává ve spolupráci se svým okolím, jaké má podněty ke zlepšení porozumění a spolupráce mezi námi zdravotníky.

V rámci pracovních setkání představenstva našeho OS ČLK často diskutujeme na podobné téma a objevujeme drobná „bílá místa“, která nemají plátci péče pokryta, ale my o nich nevíme. My jen víme, že v našem segmentu pokrytí není, a předpokládáme, že vedlejší segment to na starosti asi má. Mohou pak vznikat drobná i větší mezioborová nedorozumění.

Jako poskytovatelé zdravotní péče bychom si možná měli  vyjasnit své kompetence a možnosti, na bílá místa případně upozornit plátce péče (ZP). Bylo by vhodné navázat užší spolupráci a nastolit kolegiálního ducha.

Abychom dokázali efektivně čelit výzvám naší doby, bylo by dobré spojit síly, spolupracovat a tlak na kultivaci systému směrovat silnými argumenty na plátce nebo pacienty, ale i třeba regionální politiky.

Při přihlášení na akci si můžete připravit okruh 3-5 problémů, které Vás nejvíce tíží. Vynecháme témata politická, téma ohodnocení naší práce a téma společenské prestiže. Mělo by jít spíše o konkrétní, věcnou a neformální diskuzi, v jejímž závěru se pokusíme formulovat nejzávažnější zjištěné problémy. Ty poskytneme k připomínkování republikové ČLK a pak po radě s právníky i ZP či krajské správě.

Dovolil bych si Vás současně požádat o zpětné vyjádření na klatovy@clkcr.czpotvrzením Vaší případné účasti do 18.5.2017. Můžete připojit dopředu to, co byste považovali za vhodné diskutovat.

 

S pozdravem                                                                                         2.5.2017                                  

MUDr. František Musil v. r.

Předseda OS ČLK Klatovy

Zpět