výroční schůze Centrál 14.2.2019 od 17:00

29.01.2019 10:10
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolte, abych Vás srdečně pozval na výroční schůzi OS ČLK v Klatovech, konanou
 
ve čtvrtek 14. února 2019 od 17:00 v hotelu Centrál
 
Program:
1) Zahájení
2) Návrh a volba pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise
3) Zpráva o činnosti a hospodaření OS za rok 2018
4) Zpráva čestné rady
5) Zpráva revizní komise
6) Návrh a schválení rozpočtu OS na rok 2019
7) Diskuze
8) Návrh a schválení usnesení
9) Vystoupení MUDr. Jany Přády – předsedy sekce mladých lékařů ČLK
10) Závěr
11) Společná večeře
 
S pozdravem
 
MUDr. František Musil v. r.
Předseda OS ČLK KlatovyVážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolte, abych Vás srdečně pozval na výroční schůzi OS ČLK v Klatovech, konanou
 
ve čtvrtek 14. února 2019 od 17:00 v hotelu Centrál
 
Program:
1) Zahájení
2) Návrh a volba pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise
3) Zpráva o činnosti a hospodaření OS za rok 2018
4) Zpráva čestné rady
5) Zpráva revizní komise
6) Návrh a schválení rozpočtu OS na rok 2019
7) Diskuze
8) Návrh a schválení usnesení
9) Vystoupení MUDr. Jany Přády – předsedy sekce mladých lékařů ČLK
10) Závěr
11) Společná večeře
 
S pozdravem
 
MUDr. František Musil v. r.
Předseda OS ČLK Klatovy
Zpět