Zápis z diskusního fóra ČLK Klatovy 25.5.2017

08.06.2017 13:45

Zápis z jednání o regionální mezioborové spolupráci ze dne 25. května 2017

 

Ve čtvrtek 25. května 2017 se v prostorách hotelu Rozvoj v Klatovech sešlo 15 členů ČLK k diskuzi na téma lepší mezioborové spolupráce. Po zahájení setkání předsedou OS ČLK se po chvilce váhání spontánně rozšířila velmi plodná debata mezi zástupci jednotlivých segmentů poskytovatelů zdravotní péče.

 

Níže uvedený text je stručných shrnutím řečeného a diskutovaného.

1)     Předoperační vyšetření.

V debatě zaznělo, že garantem a indikujícím je ten, kdo indikuje operační zákrok. Problematika byla obsáhle prodiskutována i na předcházejícím setkání praktických lékařů se zástupci ARO Klatovské nemocnice. Díky tomu se naše debata dostala do velmi věcné roviny.

Chirurg indikuje operaci a předoperační vyšetření. Pacienta vybaví žádankou na anesteziologické vyšetření. Praktiční lékaři jsou ochotní pacienta vyšetřit. Při závěru, že se jedná o pacienta  ASA I-II, pošlou pacienta k operaci. Při vyšším nebo sporném ASA pošlou pacienta k internímu vyšetření. Diskutovala se úhrada tohoto vyšetření.

Praktickému lékaři vyšetření zvyšuje náklady na indukovanou péči bez úhrady zdravotní pojišťovny a vyšetření provádí z dobré vůle. Od roku 2018 budou mít praktičtí lékaři hrazené předoperační vyšetření mimokapitačním výkonem (pro letošní rok hrazeno jen pojišťovnou 205.) Vyšetření se zatím vykazuje se signálním kódem Z022.

Standardy předoperačního vyšetření jsou již více než 10 let řešeny pracovní skupinou pod vedením MZ ČR, zatím stále bez výsledku.

2)     Předávání dokumentace

Byla připomenuta povinnost vzájemné informovanosti o vystavených poukazech na PZT, receptech, výsledcích vyšetření atd. Ve vztahu k předoperačním vyšetřením zazněl důrazný požadavek směrem ke Klatovské nemocnici.

3)     Elektronická komunikace

Vedení ČLK OS Klatovy bylo požádáno přítomnými praktickými lékaři i spolupracujícími specialisty o podání žádosti vedení Klatovské nemocnice ke zprovoznění elektronické výměny dokumentace - aby nemocnice zasílala elektronicky výsledek klinického vyšetření ošetřujícímu lékaři, stejně jako zasílá výsledky komplementárních vyžádaných vyšetření (rtg, sono, laboratorní výsledky apod.).

Zdůrazněna byla především potřeba propouštěcích zpráv z hospitalizace nebo jinou lékařskou zprávu (ambulantní). Výhodné by pro lékaře v nemocnici bylo, aby systém uměl také zprávy od externích lékařů přijmout (například předoperační vyšetření).

 

 

4)     Pracovní neschopnosti

Pracovní neschopnost vystavuje ten, kdo první stanovil její důvod, pokud se diagnóza neschopenky nevylučuje s jeho odborností. Dále neschopenku vede ošetřující lékař. Ošetřující lékař je ten, kdo se o pacienta pro diagnózu odůvodňující pracovní neschopnost stará a zve ho na kontroly.

Specialistům se toto ustanovení nelíbí, ale vyhláška takto hovoří. Nad rámec vyhlášky je pouze na ochotě lékaře, zda neschopenku povede.

Viz https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-pro-zdravotnicka-zarizeni-ve-vztahu-k-posuzovani-docasne-pracovni-neschopnosti_2211_1752_3.html

 

5)     Ostatní témata

a)     Péče o rány - praktičtí lékaři se v rámci své odbornosti staví kladně k péči o rány u svých pacientů. Tzn. lze k praktickým lékařům předávat ihned do péče pacienty s nekomplikovanými ranami již po prvotním ošetření k převazům i odstranění stehů. Dále též zajistí pravidelnou péči o pacienty s chronickými ranami, ať již v rámci své ordinace či zajištění home care.

b)    Hlášení omezení či zákazu řízení motorových vozidel a držení zbrojního průkazu – každý lékař, který zjistí při vyšetření pacienta omezení či neschopnost, má toto zjištění volnou formou hlásit dotčeným institucím (odbor zbraní a střeliva PČR, evidence ŘP při městských úřadech) a zároveň vydat lékařskou zprávu, na jejímž základě vydá praktický lékař posudek o omezení či nezpůsobilosti. Vyhneme se tím případným budoucím problémům se značnou mírou medializace (střelba v Uherském Brodě, opakovaně epileptik za volantem a přejeté děti). Bylo by příjemné, pokud by se specialista ve svých zprávách zmínil v závěru i o schopnosti řídit motorové vozidlo s ohledem na diagnózu pacienta. (vyhláška 277/2004 o stanovení způsobilosti k řízení motorových vozidel, 493/2002 – zbrojní průkazy)

c)     Terminální stádia onemocnění a paliativní péče – zmiňovat v lékařských zprávách, pomůže to záchranné službě i praktickému lékaři ve volbě vhodného přístupu k pacientovi s možností indikovat rozšířené možnosti domácí péče.

d)    Odběry krve indikované specialistou – praktičtí lékaři pacientům ochotně odeberou krev, pokud pacient přijde s vyplněnou žádankou.

e)     Stručně byla zmíněna a diskutována preskripce kompenzačních pomůcek, elektronických receptů, statistiky pro ÚZIS a nárůst objemu péče ve všech segmentech.

 

Podrobněji se problematikou budeme zabývat na případných příštích setkáních. Praktičtí lékaři v Klatovech mají tradici v setkávání a diskutování. Je na zvážení, zda případné další setkání lékařů klatovského regionu neuspořádat ve spolupráci ČLK a SPL.

 

8.6.2017                                         MUDr. František Musil

                                                       Předseda OS ČLK Klatovy

 

Zápis-ČLK-diskusní forum-zápis-250517.pdf (254197)

Zpět