ZRUŠENÍ TRADIČNÍ ŘÍJNOVÉ PŘEDNÁŠKY - CENTRÁL, KLATOVY

30.09.2020 19:24

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

musím vás bohužel informovat, že naše tradiční "Purkyňka" se tento rok v říjnovém termínu neuskuteční. Důvody jsou zřejmé a vyplývají ze zhoršující se epidemiologické situace onemocnění covid-19 a s tím spojenými opatřeními vlády omezující společné akce.

Měli jsme připraveny dvě velice zajímavé a aktuální přednášky k dnešní situaci:

1.   Epidemiologické aspekty onemocnění covid-19

MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D. (Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ)

2.   Naše dosavadní zkušenosti s laboratorní diagnostikou viru SARS-CoV-2

Prim. MUDr. Natálie Mészárosová (NL-BioLAB Praha, NEXTCLINICS)

Po dohodě s oběma přednášejícími se pokusíme uskutečnit tento přednáškový večer ve druhé polovině února 2021. 

Snad nám to již podmínky umožní. Včas vám všem rozešleme pozvánku u budeme se těšit na vaši účast.

--
S pozdravem

František Musil

 

Zpět