Jednání okresního shromáždění OS ČLK v Klatovech 18.2.2016

23.02.2016 10:08

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolil bych si krátký komentář k průběhu okresní shromáždění lékařů okresního sdružení ČLK v Klatovech, které se uskutečnilo 18.2.2016 v 16:30 hodin, a kterého se zúčastnilo z celkem 328 členů 25 lékařů.

Kromě standardně přednesených referátů, jako je zpráva o hospodaření a činnosti představenstva okresního sdružení, revizní komise a čestné rady v roce 2015 a návrhu rozpočtu pro rok 2016, byl tentokrát hostem jednání prezident ČLK MUDr. Milan Kubek.

Ve svém vystoupení informoval zúčastněné o aktuální situaci ohledně přípravy novely zákona o vzdělávání lékařů. Zatím není jasná konečná podoba vládního návrhu, který bude předložen do poslanecké sněmovny. Kromě zástupců ministerstva, Purkyňovy společnosti a lékařských fakult se jednání zúčastňuje i ČLK zastoupená jejím víceprezidentem MUDr. Mrozkem. Bohužel je možné, že finální podoba nebude akceptovat dosavadní připomínky ČLK. Navíc je velice pravděpodobné, že konečná verze novely bude ještě pozměněna poslaneckými návrhy. Jedná se zásadní zákonnou normu, která výrazným způsobem ovlivní profesní život budoucích i stávajících mladých lékařů. Z tohoto pohledu bych předpokládal daleko větší zájem mladých kolegů.

            Dále prezident Kubek informoval o jednáních o mechanizmu pravidelné valorizace plateb státu za tzv. státní pojištěnce, o podpoře snah LOK o sjednocení platů a mezd, o nutnosti soudržnosti lékařského stavu při prosazování oprávněných požadavků, o zahájení dohodovacího řízení pro rok 2017, tvorbě Seznamu zdravotních výkonů a o dalších aktuálních tématech.

            V další formální i neformální diskusi během společné večere všech zúčastněných reagoval prezident na otázky ohledně smluvních vztahů (především prozatímní smluvní nejistota pro komplement, nasmlouvávání nových výkonů), odchodů mladých lékařů do zahraničí (jsou nebo nejsou skutečným problémem), bonifikace zdravotních pojišťoven pro lékaře s diplomem celoživotního vzdělávání (není zatím řešeno pro komplement a lékaře v lůžkových zařízení) a další.

            Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za to, že si našli čas na naše společné setkání a využili přítomnosti prezidenta ČLK k položení i kritických připomínek. Jsem přesvědčen, že pro vedení jakékoliv organizace je právě zpětná vazba na základě pozitivních i kritických názorů jednotlivých členů nezbytnou hybnou silou do budoucna.

S pozdravem

MUDr. František Musil

Předseda OS ČLK Klatovy

musil@biolab-kt.cz

Usnesení OS-ČLK Klatovy-web-180216.pdf (75858)

Zpět