Vzdělávací akce v regionu

Usnesení představenstva - finanční podpora OS ČLK Klatovy na vzdělávání mladých lékařů

Upřesnění kritérií, za kterých budou poskytovány finanční prostředky OS ČLK Klatovy na vzdělávání mladých lékařů    Usnesení-ČLK Kl atovy 1-2015-261115.pdf (87233) Žádost o příspěvek na vzdělávání-OS ČLK Klatovy-091215.pdf (510540)

NEODKLADNÁ RESUSCITACE A URGENTNÍ STAVY - Klatovy, Hotel Centrál 21.5.2015 14-19 hod

P O Z V Á N K A   RZP, a.s. ve spolupráci s Českou lékařskou komorou OS ČLK Klatovy a Českou asociací sester organizuje   akreditované odborné vzdělávání   NEODKLADNÁ RESUSCITACE A URGENTNÍ STAVY   Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č....

Přednáškový večer v hotelu Centrál 28.5.2015

  OS ČLK KLATOVY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ve čtvrtek 28. května 2015 od 18.00 hodin v Hotelu Central   Program:   „Aktuality v parazitologii“   přednášející RNDr. Karel Fajfrlík,    přednosta ústavu mikrobiologie FN Plzeň   odborný...

23.4.2015 Diabetická noha, Léčba nekomplikovaného diabetika

SPOLEK LÉKAŘŮ J.E. PURKYNĚ V KLATOVECH   VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER, KTERÝ POŘÁDÁ  DNE   23.dubna 2015  v 18.00 hod v Hotelu Central   garant MUDr František Musil, přednosta BIOLAB Klatovy   Program  :  Diabetická noha      ...