Usnesení 2/2021 představenstva OS ČLK Klatovy ze dne 13.12.2021

 

Název: Upřesnění kritérií, za kterých budou poskytovány finanční prostředky OS ČLK Klatovy na vzdělávání svých členů mladých lékařů v roce 2022

Schváleno dne:        13.12.2021

Platnost od – do:      1.1. – 31.12.2022

 

 1. V roce 2022 bude nadále ČLK Klatovy podporovat finančně vzdělávání mladých lékařů příspěvkem na poplatek za školící akci registrovanou ČLK. Na tuto činnost je v rozpočtu vymezena částka 20.000 Kč.
 2. Požadavky mladých lékařů k proplacení školící akce roku 2020 se budou přijímat od 1.1. do 31.10.2022.
 3. V průběhu listopadu pak tříčlenná komise, kterou zvolí představenstvo, jednotlivé žádosti prověří a rozhodne o případném proplacení. Svůj návrh předloží ke schválení celého představenstva. Po schválení pak budou jednotlivé částky žadatelům vyplaceny.
 4. Podmínky žádosti o příspěvek:
 • věk člena ČLK do 35 let v době konání akce
 • uhrazené členské příspěvky v době podání žádosti
 • horní limit příspěvku je 2.000 Kč na osobu a rok
 1. Skutečnosti, které ovlivní posouzení žádosti v případě, že celková suma všech žadatelů překročí částku stanovenou v rozpočtu ČLK (20.000 Kč):
 • doba od promoce – mladší lékař/ka upřednostněn/a
 • účast na Okresním shromáždění ČLK 2022
 • prvožadatel/ka o příspěvek upřednostněn/a

 

Žádosti o příspěvek odevzdávejte v sekretariátu ČLK do 31.10.2022.  O výsledku projednání žádosti budete informování emailem do 31.12.2022. Příspěvek na vzdělání mladých lékařů je nenárokový.

 

Žádost přijímá sekretářka OS a musí obsahovat:

o Titul, jméno a příjmení žadatele

o Datum narození, pracoviště, kontaktní údaje (telefon, mail, adresa)

o Kopii obdrženého certifikátu ze vzdělávací akce

o Kopii daňového dokladu o úhradě vzdělávací akce

 

 

MUDr. František Musil                                                                                                       14.12.2021