Usnesení č. 1/2023 představenstva OS ČLK Klatovy ze dne 23.2.2023

 

Název: Kritéria, za kterých budou poskytovány finanční prostředky členům/členkám OS ČLK Klatovy po složení první kmenové nebo první atestační zkoušky v roce 2023 jako příspěvek na částečnou kompenzaci vynaložených studijních nákladů.

 

Schváleno dne:        23.2.2023

Platnost:                    1.1. – 31.12.2023

 

 1. V roce 2023 bude OS ČLK Klatovy finančně podporovat vzdělávání svých členů/členek příspěvkem na částečnou kompenzaci vynaložených studijních nákladů:
  1. ve výši 5.000 Kč za úspěšné složení zkoušky v základním kmeni v roce 2023.
  2. ve výši 8.000 Kč za úspěšné složení atestační zkoušky v roce 2023.
 2. Požadavky členů/členek OS ČLK Klatovy k proplacení budou přijímány v průběhu roku 2023 v kanceláří OS ČLK.

Žádost volnou formou přijímá osobně sekretářka OS a musí obsahovat:

 • Titul, jméno a příjmení žadatele/žadatelky.
 • Datum narození, pracoviště, kontaktní údaje (telefon, mail, adresa), číslo účtu.
 • Kopii obdrženého příslušného diplomu (kmen nebo atestace).      
 1. Představenstvo OS ČLK jednotlivé žádosti projedná na svém nejbližším pravidelném zasedání a případně schválí jejich proplacení převodem na účet žadatele/žadatelky.
 2. Podmínky pro přijetí žádosti o příspěvek:
 • Jedná se v rámci vzdělávání lékaře/lékařky o první kmenovou a první atestační zkoušku složenou v roce 2023 a současně za členství v OS ČLK Klatovy.
 • Uhrazené všechny členské příspěvky v době podání žádosti.

 

MUDr. František Musil v.r.                                                                                                        23.2.2023

Předseda OS ČLK Klatovy