Výroční schůze 18.2.2016 v 16:30

04.02.2016 11:35

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás srdečně pozval na výroční schůzi OS ČLK v Klatovech, konanou

ve čtvrtek dne 18. února 2016 od 16:30 v hotelu Centrál

 
Program:
 
1) Zahájení
2) Návrh a volba pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise
3) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 
4) Návrh a schválení rozpočtu na rok 2016 
5) Zpráva čestné rady 
6) Zpráva revizní komise 
7) Vystoupení prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka 
8) Diskuze
9) Návrh a schválení usnesení
10) Závěr
 
S pozdravem MUDr. František Musil v. r., předseda OS ČLK Klatovy
Zpět