23.4.2015 Diabetická noha, Léčba nekomplikovaného diabetika

SPOLEK LÉKAŘŮ J.E. PURKYNĚ V KLATOVECH

 

VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER, KTERÝ POŘÁDÁ  DNE

 
23.dubna 2015  v 18.00 hod v Hotelu Central
 
garant MUDr František Musil, přednosta BIOLAB Klatovy
 
Program  :  Diabetická noha
            předn. MUDr Ivana Flanderová, ambulance chron. rány  
                             FN Plzeň Bory
 
                Léčba nekomplikovaného diabetika
            předn. MUDr Helena Hlaváčková, INTERDIA Klatovy
            
                                          
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. l6 ČLK 
a ČAS a  ohodnocena kredity, účastníci obdrží certifikát o účasti/ lékaři 2 kredity,sestry l kredit/
 
                                                                 MUDr Miloslav Gorner
                                                                             předseda SL JEP Klatovy