NEODKLADNÁ RESUSCITACE A URGENTNÍ STAVY - Klatovy, Hotel Centrál 21.5.2015 14-19 hod

P O Z V Á N K A

 

RZP, a.s. ve spolupráci s Českou lékařskou komorou OS ČLK Klatovy

a Českou asociací sester organizuje

 

akreditované odborné vzdělávání

 

NEODKLADNÁ RESUSCITACE A URGENTNÍ STAVY

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

 

Termín konání:                 21.05.2015 od 1400 do 1900 hod.

Místo konání:                   HOTEL CENTRAL, Masarykova 300/II 339 01 Klatovy

Pasivní účast:                       ČLK 6 kreditů, ČAS 4 kredity

Účastnický poplatek:          1300,- Kč  ČLK (včetně publikace „Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“)

                                       1000,- Kč  ČAS (včetně publikace „Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“)

Odborní garanti:                  MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta Macejková

 

pozvánka + program Pozvánka NR a US (ČLK) Klatovy.doc (332,5 kB)