Přednáškový večer v hotelu Centrál 28.5.2015

 

OS ČLK KLATOVY

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER

ve čtvrtek 28. května 2015 od 18.00 hodin v Hotelu Central

 
Program:
 

„Aktuality v parazitologii“

 
přednášející RNDr. Karel Fajfrlík, 
 
přednosta ústavu mikrobiologie FN Plzeň
 
odborný garant: MUDr. Helena Jelínková, 
 
vedoucí lékařka odd. mikrobiologie BioLab, spol. s r. o. Klatovy
 
                               
 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. 

Účastníci obdrží certifikát o účasti /3 kredity/.