Usnesení představenstva - finanční podpora OS ČLK Klatovy na vzdělávání mladých lékařů

Upřesnění kritérií, za kterých budou poskytovány finanční prostředky OS ČLK Klatovy na vzdělávání mladých lékařů 

 

Usnesení-ČLK Kl atovy 1-2015-261115.pdf (87233)

Žádost o příspěvek na vzdělávání-OS ČLK Klatovy-091215.pdf (510540)