Zápis z jednání okresního shromáždění ČLK 18.2.2016