Zápis z jednání Okresního shromáždění OS ČLK v Klatovech 23.2.2017